وبلاگ تخصصی دکترحسین حاتمی در مدیریت و کارآفرینی درهزاره سوم (برگزارکننده دوره ها و سمینارها)

بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بررسی رابطه مدیریت تغییر بر عملکرد مدیران مدارس دولتی متوسطه شهر شیراز

تأثیر تفکر منطقی مدیران در ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس مقطع راهنمایی منطقه سروستان

بررسی رابطه بین نیمکره غالب مغز با سبک مدیریت مدیران دبیرستانهای متوسطه نواحی چهارگانه شهر شیراز در سال تحصیلی 88-87

تحلیل روند تغییر روشهای تدریس در 50 سال گذشته به منظور تدوین الگوی بهینه تدریس دروس علوم تربیتی

امکان سنجی تحقق سازمان دانایی محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

بررسی راهکارهای سنجش استعداد تحصیلی دختران دبیرستانی شهر اقلید جهت هدایت شغلی آنان

ارائه راهبردهای انتخاب رشته دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهرستان سیرجان به منظور هدایت تحصیلی آنان

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت به پرسنل بانک کشاورزی استان فارس در کیفیت خدمات دهی به مشتریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی دیدگاه دبیران در مورد تأثیر روشهای نوین بر بهبود فرایند تدریس در دبیرستانهای شهر شیراز در سال 87-88

بررسی عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان کازرون

بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی شهر فسا سال تحصیلی 88-87

بررسی رابطه عوامل آموزشی با گرایش به آسیب های اجتماعی در نوجوانان و جوانان شهر شیراز

 

بررسی رابطه کاربرد مدیریت دانش توسط دبیران دبیرستانهای شهر شیراز با خلاقیت آنان در تدریس در سال تحصیلی 87-1386

بررسی نقش فناوری اطلاعات در سبک های مدیریتی مدیران دبیرستان های شیراز

بررسی رابطه بین کاربرد مدیریت دانش توسط پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 88-1387

بررسی نیازهای آموزشی مدیران دبیرستانهای دخترانه ناحیه دو شیراز به منظور ارتقا دانش و مهارت های مدیریتی آنان در سال تحصیلی 88-87

بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با تعهد سازمانی کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در سال تحصیلی 87-86

بررسی رابطه مدیریت کارآفرین با توانمندسازی دبیران دبیرستانهای شهرستان کازرون در سال 87-1386

 

 

 

بررسی رابطه رشته تحصیلی مدیران و ایجاد خلاقیت در دبیران متوسطه شهرستان شیراز در سال تحصیلی 88-87

 

بررسی رابطه بین عدم انگیزه و بی علاقگی دانش آموزان به مطالعات غیردرسی با حجم دروس دوره متوسطه از دیدگاه دبیران آموزش و پرورش ناحیه 2 و 4 شیراز

بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی (تفکر منطقی) مدیران مدارس متوسطه شهر سیرجان در رضایت شغلی معلمان این مدارس در سال تحصیلی 88-87

بررسی تأثیر آموزش مدیریت بحران بر عملکرد کارکنان زندانهای شیراز 88-87

بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با سازگاری شغلی میان کارکنان آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 88-87

بررسی رابطه حیطه های آموزشی (شناحتی روانی- حرکتی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دحتر مقطع راهنمایی شهر سپیدان سال تحصیلی 88-87

 

 

 

بررسی رابطه بین توانمندسازی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش منطقه علامرودشت در سال تحصیلی 89-88

رابطه مشاركت در تصميم گيري و اعتماد با رفتار مدني سازماني، هويت و عدالت سازماني در مجتمع فولاد مباركه اصفهان

بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغلي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي كاركنان پتروشيمي اصفهان

رابطه بين متغيرهاي پيشايند (عدالت سازماني و جو سازماني) و وجدان کاري با عملکرد شغلي در کارکنان شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

اثر (رابطه) تقاضاها و كنترل شغلي در طراحي شغل بر فشار رواني در شغل و سلامت ذهن كاركنان شرکت پتروشيمي اصفهان

رابطه شخصيت پويا با نيات كارآفريني و موفقيت كارراهه در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بررسي رابطة جوّ سازماني موجود و مطلوب با انواع تعهد سازماني و خشنودي شغلي به منظور ارائه الگو در كاركنان سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

تأثير آموزش مهارت هاي ادراكي سرپرستان شيفت بر افزايش رضايت و عملكرد شغلي زيردستان آنان در شركت فولاد مباركه اصفهان

بررسي سبكهاي رهبران مديران دبيرستانهاي شهرستان اصفهان با نگاهي به تئوري سه بعدي اثر بخشي رهبري ردين

بررسي كارآيي دروني مقطع متوسطه نظري آموزش و پرورش استان خوزستان در مقايسه باميانگين كشور و ارتباط كارآيي دروني با شاخصهاي درونداد

بررسي ميزان كاربست رهبري آموزش مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان و رابطه آن با متغيرهاي پنجگانه جنس ،سن،سابقه مديريت ، تحصيلات مديريتي و جمعيت مدرسه

بررسي‌ عوامل‌ مؤثر در برانگيختن‌ وجدان‌ كار‌‌‌ از ديدگاه مديران و کارکنان ادارات و نهادهاي استان کهکيلويه و بويراحمد

بررسي‌ الگوهاي‌ تصميم‌ گيري‌ مديران‌ مدارس‌ راهنمايي‌ شهراصفهان‌ بر اساس‌ نظرات‌ دبيران‌

بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ شهر اصفهان‌ در مورد شرايط‌ انتخاب‌ مدير نمونه‌ و مقايسه‌ ضوابط‌ مصوب‌ انتخاب‌ مديرنمونه‌ و ضوابط‌ غيرمصوب‌ بمنظورارائه‌ پيشنهادهايي‌ سازنده‌ در اين‌ زمينه‌‌‌‌

مقايسه‌ وظايف‌ نظارت‌ و راهنمايي‌ مديران‌ داراي‌ مدرك‌ مديريت‌ آموزشي‌ با ساير مديران‌ از نظر دبيران‌ مدارس‌ راهنمايي‌ شهراصفهان‌‌‌

بررسي‌ قدرت‌ خريد معلمان‌ و هزينه‌ سرانه‌ دانش‌آموزان‌ به‌ قيمت‌هاي‌ ثابت‌‌‌‌ بين سالهاي تحصيلي 62-61 الي 72-71

مطالعه و بررسي جو سازماني مدارس راهنمايي نوشهر بر اساس مدل هالپين و کرافت

بررسي‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ زنان‌ روستائي‌ در زمينه‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ (زراعي‌ ، باغي‌)و صنايع‌ تبديلي‌ در روستاهاي‌ تابعه‌ استان‌ اصفهان‌ و ارائه‌ پيشنهاداتي‌ جهت‌ برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ آنان‌

بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ و مشاوران‌ پيرامون‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌ (فني‌ ، انساني‌ ،اداري‌) مديران‌ نظام‌ جديد آموزشي‌ متوسطه‌ شهر كرمانشاه‌‌

بررسي‌ رابطه‌ بين‌ جهت‌گيري‌هاي‌ ارزشي‌ و تعهد سازماني‌ مديران‌ دبيرستانهاي‌ شهر شيراز‌

‌بررسي‌ عوامل‌ مؤثر در مديريت‌ اثر بخش‌ كلاس‌ درس‌ بر اساس‌ نظرات‌ دبيران‌ مقطع‌ متوسطه‌ شهرهاي‌ استان‌ بوشهر

بررسي‌ سلامت‌ سازماني‌ مدارس‌ راهنمائي‌ شهر اصفهان‌ از ديدگاه‌ معلمان‌ اين‌ مدارس‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهاداتي‌ جهت‌ سالم‌ سازي‌ مدارس‌

‌بررسي‌ عوامل‌ مهم‌ در ايجاد ارتباطات‌ سازماني‌ از ديدگاه‌ مديران‌ و كاركنان‌ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ كهكيلويه‌ و بوير احمد

بررسي‌ نظرات‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و دانشجويان‌ دبيري‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ درباره‌ ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌

بررسي‌ شيوه‌هاي‌ برخورد بااختلالات‌ رفتاري‌ دانش‌ آموزان‌ دبيرستانهاي‌ پسرانه‌ از ديدگاه‌ مديران‌ و معلمان‌

بررسي‌ نگرش‌ مديران‌ و روساي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌ در مورد عوامل‌ موثر در بالابردن‌ كارآئي‌ ادارات‌ مربوط‌

بررسي عوامل موثر بر افزايش اثربخشي نظارت و راهنمايي معلمان راهنما از ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايي شهرستان کاشان

بررسي رابطه بين ميزان مشاركت دبيران دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر شيراز در تصميم‏گيري مديران مدارس با ويژگيهاي دموگرافيكي آنان در سال تحصيلي 77-76

بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد ويژگيهاي شناختي عاطفي، عملکردي موردنياز براي مديران اثر بخش در مقطع متوسطه

بررسي راههاي كاهش تعارضات بين كاركنان مدارس راهنمائي شهر اصفهان

بررسي رابطه بين گرايشهاي ارزشي و سبكهاي تصميم‏گيري مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان در سال تحصيلي 78 - 1377

بررسي نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان پيرامون چگونگي و ميزان استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي رايانه‏اي در امرآموزش و پژوهش

بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مديران با مهارتهاي شغلي آنان از نظر دبيران دبيرستانهاي شهرستان شيراز در سال تحصيلي 77-76

بررسي و مقايسه خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران در دبيرستانهاي شهر اصفهان

بررسي مقايسه‏اي رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي ( غير انتفاعي – دولتي) شهر اصفهان از ديدگاه دبيران اين آموزشگاهها

بررسي نگرش دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد سبك‏هاي مديريتي مديران زن

بررسي نظام ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان از ديدگاه استادان اين دانشگاه در سال تحصيلي 79 – 78

بررسي نيازهاي خود توسعه‏اي (خودبهسازي) مديران مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر اروميه

بررسي رابطه بين خود پنداري مديران و عملكرد آنها در مقطع متوسطه استان چهارمحال و بختياري

بررسي سبک هاي رهبري مديران گروههاي آموزشي دانشگاه اصفهان و صنعتي اصفهان بر اساس نظرات اعضاي هيات علمي

بررسي عوامل موثر در افزايش اثر بخشي مديريت مدارس راهنمايي و متوسطه ارامنه ايران از نظر مديران، معاونان و دبيران

بررسي رابطه بين ادراکات مديران مدارس متوسطه نسبت به فرهنگ سازماني با سبک رهبري آنان در شهرستان نجف آباد

بررسي شيوه هاي تصميم گيري مديران گروههاي آموزشي از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان بر اساس مدل PAEI نظريه آديزس

رابطه بين سبک رهبري مديران و ميزان گرايش آنها به ايجاد تغيير از نظر دبيران مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان کهگيلويه

بررسي ميزان تطابق رويه هاي مديريتي مديران با ساختار ارگانيکي و مکانيکي در دبيرستانهاي شهر کاشان

بررسي راههاي افزايش جذب فارغ‏التحصيلان رشته مديريت آموزشي به مشاغل مديريتي آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزشي و فارغ‏التحصيلان رشته مديريت آموزشي شاغل در آموزش و پرورش شهر اهواز

بررسي ميزان عملكرد مديران آموزشي شهر اروميه در ابعاد (رهبري، آموزشي، روابط انساني، حرفه‌اي، اداري) از ديدگاه دبيران و معلمان و دوره‌‌هاي مختلف تحصيلي (80-79)

بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهرستان آباده بر اساس پرسشنامه P.T.O

بررسي ادراكات مديران و دبيران نسبت به مهارتهاي روابط انساني مديران در دبيرستانهاي شهر اصفهان

بررسي نگرش اعضاء هيئت علمي دانشگاه اصفهان در مورد ميزان ارتباط رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي آموزشي با مولفه هاي ساختار سازماني (ارگانيكي –مكانيكي)

بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران و جو سازماني مدارس متوسطه شهر اصفهان

تعيين رابطه جو سازماني با استرس‌ شغلي و رضايت شغلي دبيران

بررسي رابطه بين آزادي عمل و تعهد شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان

بررسي انگيزش و كاربرد آن در مديريت از منظر حضرت علي (ع) با رويكردي تطبيقي به برخي تئوريهاي انگيزش (با تأكيد بر نهج البلاغه)

بررسي ميزان كاربست مؤلفه‌هاي مديريت استراتژيك در مدارس متوسطه شهر اصفهان

بررسي ميزان كاربست رويكردهاي توسعه سازماني در مدارس متوسطه شهر اصفهان

بررسي وضعيت موجود و مطلوب توزيع نيروي انساني در ادارات آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصيلي 81-1380

بررسي رابطه بين اعتماد حاكم بر دبيرستانهاي شهرستان كاشان با ميزان همكاري دبيران, دانش آموزان و والدين

نقش رهبري تحولي بر مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي و غيردولتي شهر مشهد

بررسي ميزان كاربست سبكهاي مذاكره دراستراتژيهاي مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه شهراصفهان

بررسي نظرات دبيران مقطع متوسطه شهر اصفهان درباره عوامل درون آموزشگاهي مؤثر بر ميزان مشروعيت و مقبوليت مديران

بررسي رابطه بين ساختار سازماني با فرسودگي شغلي دبيران مدارس متوسطه شهركرد

بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و ميزان خلاقيت مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان

بررسي عوامل مؤثر در افزايش اثربخشي فعاليتهاي گروههاي آموزشي متوسطه علوم انساني شيراز بر اساس نظرات دبيران و اعضاي گروههاي آموزشي در سال تحصيلي (82-81)

بررسي شيوه ها و راهکارهاي بهبود وحدت فردي و سازماني در دبيرستانهاي شهر مشهد براساس تئوري سيستمهاي اجتماعي

بررسي رابطه بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي با سطح روحية آنها در دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان

بررسي رابطه بين رفتار رهبري مديران گروههاي آموزشي با فرسودگي شغلي اعضاء هيأت علمي در دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان

مطالعه تطبيقي ديدگاههاي دبيران و مديران دبيرستانهاي شيراز در باره رفتارهاي رهبري انسان گرايانه

بررسي پيامدهاي افزايش قبولي دختران در دانشگاه ها طي دهه هفتاد (80-1370)

بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي; آنها از ديدگاه دبيران در مدارس متوسطه شهر تربت حيدريه

بررسي عوامل مؤثر در اعمال مديريت اقتضايي در سازمان ها از ديدگاه مديران و اساتيد مديريت در دانشگاه هاي شهر اصفهان

بررسي رابطه بين خلاقيت مديران و معاونان و ميزان كاربست مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهر اروميه

بررسي رابطه بين هوش هيجاني وسبك هاي رهبري چندگانه (مدل برنارد باس) مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه اصفهان

بررسي رابطه بين رضايت شغلي با شادماني و سرزندگي در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان

بررسي رابطه بين تعهد سازماني و عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي اصفهان و كردستان در سال تحصيلي 85- 1384

بررسي نظرات هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تأثير روشهاي فعال تدريس بر بهبود عملكرد آموزشي آنان

بررسي رابطه بين ماهيت شغلي و رضايت شغلي پرسنل شركت ذوب آهن اصفهان

بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري و ميزان كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان

بررسي رابطه بين سبک هاي مديريت تعارض با ويژگي هاي شخصيتي مديران دانشگاه هاي شهر يزد

ارزيابي عملکرد حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بر اساس مدل تعالي(EFQM)

بررسي رابطه بين اعتماد دبيران دبيرستانهاي شهرستان لنجان به مديران با اثربخشي عملكرد دبيران در سال تحصيلي 86-1385

بررسي ديدگاههاي كاركنان، مديران و سرپرستان شركت پالايش نفت اصفهان در مورد افزايش توانمندي هاي شغلي آنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت

بررسي رابطه بين مدل هاي سازماني (ماشين، موجود زنده، مغز) و ميزان پذيرش تغيير توسط مديران بر اساس نظرات دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان

بررسي ميزان کاربست مؤلفه هاي مديريت فرا نوگرا در مديريت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي اصفهان

بررسي رابطه بين مديريت زمان وميزان مهارتهاي مديريتي مديران مدارس مقاطع مختلف ياسوج در سال تحصيلي 1387-1386

بررسي رابطه بين امنيت شغلي با تعهد سازماني کارمندان دانشگاههاي پيام نور استان اصفهان

بررسي ادراكات مديران نسبت به نقش رهبري آنان در افزايش پويايي گروهي دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1387-1386

بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران گروه هاي آموزشي و سلامت سازماني در دانشگاههاي دولتي شهرستان اصفهان در سال تحصيلي 87-1386

بررسي رابطه بين منابع قدرت و شيوه‌هاي غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغيير سازماني در ميان مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 87-1386

بررسي رابطه ي بين هوش چندگانه و سبک هاي رهبري تحولي، تبادلي مديران مدارس متوسطه ي شهر اصفهان

بررسي رابطه بين مؤلفه هاي سلامت سازماني و اعتماد سازماني درميان دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان

بررسي رابطه بين ادراک ويژگيهاي شغل و انگيزش دروني در بين کارکنان ستادي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 87-1386

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:51  توسط دکتر حسین حاتمی  |